Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenia zintegrowane. Podsumowanie i zalecenia.
Ze względu na ilość zagadnień, jakie powinny zostać omówione we wniosku, zaleca się, aby zakres omawianych we wniosku informacji dotyczących stosowanych procesów technologicznych, materiałów oraz surowców oraz był ograniczony do opisu procesów i wpływu instalacji na środowisko oraz dla dokonania prawidłowego zidentyfikowania wymagań BAT. Obszerność wniosku nie zawsze przekłada się na jego jakość i może utrudniać ocenę wniosku organom ochrony środowiska. Informacje zawarte we wniosku oraz dołączone do wniosku załączniki, będą w przebiegu postępowania (a także później) udostępniane opinii publicznej). Wyjątek mogą stanowić informacje o wartości handlowej, zwłaszcza dane technologiczne, jeśli ich ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję wnioskodawcy. Wyłączenie następuje na uzasadniony wniosek przekazującego informacje. Od strony praktycznej należy dopilnować, aby informacja wyłączona z udostępniania była dostarczona w postaci oznaczonego dokumentu w oddzielnym załączniku.
Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy >>>OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji