Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

  • dokumentacje niezbędne dla uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;


  • zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia;


  • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wokół dróg i autostrad; (Nasze obliczenia oparte są na modelu CALINE 3 US EPA uwzględniającym wymogi metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu MŚ (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)

Właściwym organem przyznającym pozwolenie na wprowadzanie gazów bądź pyłów do powietrza jest starosta, za wyjątkiem terenów zamkniętych (na których są prowadzone zdarzenia i przedsięwzięcia ), wówczas jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Prowadzący instalację obowiązkowo musi dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji w terminie 6 m-cy od dnia, w którym obowiązek zgłoszenia powstał.

Jeśli 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, właściwy organ przyjmujący zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Instalacjie, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia określa (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2840). LISTA INSTALACJI

Wydanie pozwolenia podczas gdy na obszarze, gdzie planowana jest realizacja instalacji, przekroczone zostały standardy jakości powietrza możliwe jest gdy zapewniona będzie odpowiednia redukcja wielkości wprowadzanych do powietrza gazów bądź pyłów, których wynikiem jest naruszenie tych standardów. Przyznanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Pozwolenie takie wydane może być, jeśli nie będzie powodować zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi.Rodzaje instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji nie wymagających pozwolenia

Ewidencja emisji gazów lub pyłów do powietrza


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji