Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Konieczność wykonania pozwolenia zintegrowanego dotyczy:Ustawa POŚ mówi, że pozwolenia zintegrowanego wymaga „eksploatacja tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości.” lista tych instalacji została określona w rozporządzeniu o rodzajach instalacji transponującym do polskich przepisów Aneks I Dyrektywy IPPC. Wymienia się 6 grup instalacji. W większej części obowiązują progi determinowane zdolnością produkcyjną lub zdolnością przetwarzania w czasie, w normalnych warunkach pracy instalacji.

Często zdolność produkcyjną i zdolność przetwarzania prowadzący instalacje zastępują faktycznymi wielkościami osiąganymi przez instalację. Jest to podejście z zasady fałszywe. Do tego zagadnienia odniosła się Komisja Europejska jednoznacznie stwierdzając, że zdolność produkcyjna powinna być określona i brać pod uwagę, że istniejąca instalacja pracuje przez 24 godziny na dobę, jeżeli z punktu technicznego jest to możliwe.

W praktyce konieczne jest odniesienie zdolności produkcyjnej lub zdolności przetwarzania do 24-godzinnego czasu pracy w ciągu doby, również w przypadku kiedy instalacja jest eksploatowana np. przez 8h na dobę. Inne podejście wymaga uzasadnienia tłumaczącego brak możliwości pracy w systemie 24h. Należy także pamiętać, że sumuje się parametry tego samego rodzaju, obrazujące skalę prowadzonej działalności i odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju znajdujących się na terenie jednego zakładu.

Duże znaczenie ma sam termin „instalacja”. oznacza on: zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie lub pojedyncze stacjonarne urządzenie techniczne, położonych na terenie jednego zakładu, których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot a także oznacza budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których użytkowanie może powodować emisję.

Używanie tej definicji przysparza pewnych trudności, gdyż określenie „powiązane technologiczne” nie jest jednoznacznie interpretowane. Widoczną tendencją we wnioskach dotyczących pozwolenia zintegrowanego jest próba zawężania zakresu instalacji, która podlega temu obowiązkowi.Rodzaje instalacji objęte pozwoleniem zintegrowanym (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055)

Dostępne techniki i rola BREFów >>>

OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji