Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów/zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,


  • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,


  • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,


  • dokumentacje do uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwiane odpadów,


Ewidencja i sprawozdawczość odpadów (Karta ewidencji i przekazania odpadu)

Opłaty za składowanie odpadów

Opłaty podwyższone za składowanie odpadów

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji