Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenia zintegrowane/Pozwolenie zintegrowane- EKO-INFO-SYSTEM- BYDGOSZCZ

  • Dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenia zintegrowane są instrumentem zawierającym warunki prowadzenia pewnych rodzajów działalności, wprowadzo-nym do europejskiego systemu prawnego Dyrektywą IPPC. Wytyczne dyrektywy przetransponowane zostały do prawa polskiego za pomocą ustawy POŚ.


Konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla różnych rodzajów instalacji wprowadzono w Polsce z dniem 1 maja 2004 r., Aktualnie wszystkie instalacje wymagające takiego pozwolenia powinny nimi dysponować. Większa część prowadzących instalacje spełnia ten warunek, zatem gros wniosków będzie dotyczyła instalacji nowych lub zmienianych. Należy podkreślić, że właściwy organ jest zobligowany wszcząć postępowanie administracyjne którego efektem jest wydanie pozwolenia bądź odmową jego wydania.

Wytyczne dot. pozwoleń zintegrowanych można znaleźć w art. 201-219 ustawy POŚ, ale opracowanie wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego narzuca konieczność uwzględnienia wielu innych przepisów szczegółowych, W dalszej części opracowania wyliczone są wytyczne uwzględniające także zmiany prawne, oraz zagadnienia stwarzające najwięcej trudności w praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych.Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy

Dostępne techniki i rola BREFów

Zawartość wniosku

Pozwolenie zintegrowane a inne pozwolenia środowiskowe

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Opłaty administracyjne za pozwolenie zintegrowane

Podsumowanie i zalecenia

Przykład wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.


Dyrektywa Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. o zintegrowanym zapobieganiu
zanieczyszczeniom oraz kontroli (Dz.Urz.UE L z 1996 r. Nr 257, str. 26-40, z późn. zm.)


Ptawo ochrony środowiska
(tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji