Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenie zintegrowane a inne pozwolenia środowiskowe.Korzyści wynikające z wprowadzenia pozwoleń zintegrowanych jest zawarcie warunków eksploatacji instalacji w jednym pozwoleniu środowiskowym. Według prawa polskiego pozwolenie zintegrowane zwalnia z obowiązku uzyskania następujących rodzajów pozwoleń „komponentowych”: pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery, pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wodnoprawnego na pobór wód oraz na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania oraz odzysku, zbierania i transportu odpadów.

Jeśli wszystkie instalacje na terenie działalności wymagają pozwolenia zintegrowanego, zastępuje ono niemal wszystkie stosowane w Polsce pozwolenia komponentowe. Ogólną zasadą jest obejmowanie jednym opracowaniem wszystkich instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. Ustawa POŚ również pozwala na objęcie pozwoleniem zintegrowanym również instalacji, które jako takie go nie wymagają (ale potrzebują pozwoleń komponentowych), jeżeli umiejscowione są na obszarze jednego zakładu z instalacjami potrzebującymi pozwolenia zintegrowanego.

Należy stwierdzić zatem, że pozwolenie zintegrowane pozwala ograniczyć liczbę decyzji regulujących sposób korzystania ze środowiska, ułątwiając nadzór nad ich aktualnością. Ograniczenie liczby niezbędnych pozwoleń nie ma zastosowania w przypadku skorzystania z możliwości wnioskowania o objęcie poszczególnych instalacji IPPC zlokalizowanych na terenie jednego zakładu odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi oraz gdy działalność nie jest prowadzona na terenie jednego zakładu (dla instalacji umiejscowionych na terenie różnych zakładów wymagane są odrębne pozwolenia)
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego >>>


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji