Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
Po 30 października 2007 r. duża liczba składanych wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego odnosić się będzie do istotnej zmiany instalacji, dla której pozwolenie zintegrowane wydano już wcześniej. Wykaz zmian w instalacji IPPC jest opisane w art. 214 i 215 ustawy POŚ. Z art. 214 wynika, że należy informować z wyprzedzeniem, organ wydający pozwolenie zintegrowane, o ewentualnych zmianach planowanych w funkcjonowaniu instalacji, prowadząc instalacje IPPC. Dlatego też nie może wprowadzić żadnej zmiany bez przedłożenia takiej informacji i uzyskania zgody organu, za którą uznać można również brak reakcji z jego strony przez 30 dni. W wyniku przedstawienia informacji, omawianej wyżej, organ nadrzędny może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, spowoduje to konieczność złożenia przez prowadzącego instalację odpowiedniego wniosku. Artykuł 215 ustawy POŚ mówi, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wszystkie wymogi opisane wyżej - w odniesieniu do wprowadzanych zmian w instalacji. Daje to możliwość ograniczenia treści wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do zagadnień związanych wyłącznie z planowaną zmianą instalacji.

Podsumowanie i zalecenia >>>


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji