Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.Wniosek, prócz spełniania wymagań określonych w ustawie POŚ powinien również omawiać informacje na temat:

1) Czasu pracy, źródeł powstawania i miejsc gdzie mam miejsce wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w trakcie roku.

2) Rodzaje i ilości gazów lub pyłów (przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, paliwa, materiału lub powstającego produktu) wprowadzanych do atmosfery.

3) charakterystyki terenu będącego w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca gdzie następuje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, uwzględniając obszar poddany ochronie na podstawie wytycznych ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. a także ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z dnia 17 czerwca 1966 r.

4) aerodynamicznej szorstkości terenu;

5) aktualnego stanu jakości powietrza;

6) miejscowych warunków meteorologicznych;

7) wyniki uzyskanych obliczeń dotyczących stanu jakości powietrza atmosferycznego, uwzględniający metodykę modelowania, która zawarta jest w art. 12, łącznie z graficznym przedstawieniem uzyskanych wyników ;

8) instalacji, źródeł emisji, środków technicznych wpływających na ograniczanie bądź zapobieganie emisji zanieczyszczeń a także listę substancji podlegających obowiązkowi wykonania raportu, omawianym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r, dotyczącej sposobu zarządzania wprowadzaniem gazów cieplarnianych i innych substancji;

9) w odniesieniu do obowiązku podawania wielkości i źródeł powstawania albo miejsca emisji wniosek powinien zawierać określenie wielkości emisji w zakresie pyłów bądź gazów uwalnianych do atmosfery (kg/h i w Mg/rok), a w odniesieniu do instalacji, dla której standardy emisyjne są ustalone, w jednostkach, w których te standardy są wyrażone;

10) w stosunku do proponowanych rozwiązań monitorowania, wskazywać powinien: stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do atmosfery, proponowaną metodykę i zakres wykonywania tych pomiarów;

11) szczegółowego opisu miejsc emisji gazów lub pyłów do powietrza;

12) usytuowania miejsc przeznaczonych do pomiaru wielkości emisji w odniesieniu do gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji