Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2840 określa przypadki w których instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia.

Pozwolenia nie wymagają instalacje:

1) nieobjęte normami emisyjnymi, gdy żadna z substancji wprowadzanych do atmosfery nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych wielkości substancji w powietrzu, lub 10 % wartości odniesienia;
2) gdzie wprowadzane do atmosfery gazy lub pyły są w sposób niezorganizowany, z wyłączeniem pośrednictwa środków technicznych, przeznaczonych do tego celu, nieobjęte standardami;
3) wentylacji grawitacyjnych;
4) energetyczne, na określonych warunkach;
5) do produkcji węgla drzewnego;
6) do suszenia oraz przechowywania zboża, a także innych płodów rolnych i leśnych;
7) do przesyłu, przeładunku oraz magazynowania paliw płynnych;
8) do oczyszczania ścieków;
9) do chowu lub hodowli zwierząt, poza zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
10) do produkcji szkła;
11) do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla;

12) do produkcji wapna palonego;
13) do lakierowania;
14) stosowane w gastronomii;
15) stosowane w przechowalniach owoców lub warzyw;
16) stosowane w młynach spożywczych;
17) zbiorniki materiałów sypkich;
18) zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
19) dygestoria.


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji