Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Postępowanie kompensacyjne.Jeśli na wyznaczonym obszarze wyniki monitoringu wskazują, na przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak.: tlenki azotu, dwutlenek siarki, benzen, pył zawieszony PM 10, tlenki węgla, ołów, władze województwa w obowiązane są sporządzić program ochrony powietrza zmierzający do osiągnięcia poziomów docelowych substancji w powietrzu.

Wykazanie przekroczeń emisji, a zwłaszcza przyjęcie Programu ochrony powietrza oznacza, że nowa lub istotnie zmieniana instalacja, emitująca powyższe substancje, nie uzyska w trybie normalnym pozwolenia emisyjnego. Wydanie pozwolenia jest możliwe jedynie pod warunkiem, że zostanie zapewnione odpowiednie zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń naruszających te standardy, wprowadzanych z innych instalacji znajdujących się na tym obszarze.

W takiej sytuacji powinno się złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego.

Tryb postępowania kompensacyjnego odnosi się do ograniczenia emisji ze źródeł już istniejących na danym terenie, by stworzyć przestrzeń do emisji nowych zanieczyszczeń. Suma redukcji ilości emisji, ze źródeł już istniejących, powinna co najmniej o 30 % być większa, niż suma gazów lub pyłów wprowadzana z nowej instalacji, co w następstwie pozostawia bilans emisji na ujemnym poziomie. Pod pojęcie "inne źródła" można sklasyfikować zarówno instalacje znajdujące się we władaniu innych podmiotów oraz źródła będące we władaniu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego.

Zanim złożymy wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego należy:


1) wykonać operat powietrzny na potrzeby wniosku dotyczącego wydania pozwolenia umożliwiającego wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
2) dostać zgodę uczestników postępowania na wykonanie odpowiedniej redukcji wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów.

W trybie związanym z postępowaniem kompensacyjnym biorą udział prowadzący już istniejące instalacje. Muszą oni zgodzić się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, na które otrzymali pozwolenie. Jest to jednoznaczne z odstąpieniem (za określoną kwotę) na konto podmiotu starającego się o uzyskanie pozwolenia na emisję, określonej puli zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia do atmosfery. Może odbywać się to na zasadzie umowy cywilnoprawnej, gdzie ustala się wartość finansowej rekompensaty. Proceder ten jest podobny do handlu emisjami gazów cieplarnianych.

Pisemne pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, które jest wykonalne po tym, gdy decyzja organu nadrzędnego, stwierdzająca ograniczenie, zmianę lub cofnięcie pozwoleń podmiotów, które przekazały prawo do emisji, będzie ostateczna.OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji